Екологічна лабораторія

  • Лабораторний аналіз викидів в атмосферу (відбір і хім. аналіз проб повітря) 
  • Інструментальний контроль стаціонарних джерел забруднення.
    Проведення інструментального відомчого контролю стаціонарних джерел забруднення атмосфери (лабораторні виміри) регламентується ст.10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
  • Розробка та реєстрація паспортів пило-газоулавлавлівающіх установок.
    Паспорти пило-газоулавлавлівающіх установок розробляються згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 52 від 06.02.2009 р . «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»
  • Лабораторний аналіз хім. складу води (відбір і хім. аналіз проб води з поверхневих і підземних джерел).

Свідоцтво про атестацію лабораторії  № РН-0026\2015 від 19.03.2015 р.